Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Opatrenia spojené s Koronavírusom

Volajte:
+421 915 914 096

OZNAM

.

CSS ANIMA vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku

a na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

a nariadení Žilinského samosprávneho kraja

oznamuje verejnosti, že  v CSS ANIMA platí až do odvolania

 

                             ÚPLNÝ ZÁKAZ NÁVŠTEV

                                                  a

prerušenie poskytovania ambulantnej starostlivosti od 12.3.2020 do odvolania.

 

Terénnu formu zvážime podľa aktuálnej situácie.

Sociálne poradenstvo je poskytované:

- telefonicky na tel. čísle: 0915 914 096, kontaktná osoba: Mgr. Ivana Horvátová

- mailovou formou: vcasnaintervencialm@vuczilina.sk

 

Ďakujeme za pochopenie, ohľaduplnosť a rešpektovanie prijatých opatrení.

Ing. Peter Huťan, riaditeľ CSS ANIMA