Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Opatrenia spojené s Koronavírusom

Volajte:
+421 915 914 096

Aktuálna epidemiologická situácia: 

.

CSS ANIMA sa nachádza v červenej fáze COVID Semaforu od 10.11.2021. 

 

Na základe čoho sa prepína COVID Semafor nášho zariadenia a aké opatrenia sú zavedené v daných fázach uvádzame v priložených obrázkoch.

                            

Sociálne poradenstvo je poskytované:

- telefonicky na tel. čísle: 0915 914 096, kontaktná osoba: Mgr. Ivana Horvátová

- mailovou formou: vcasnaintervencialm@vuczilina.sk