Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Fyzioterapia

Volajte:
+421 915 914 096

Jednou z možností pomoci rodinám s dieťatkom s nepriaznivým zdravotným stavom je poskytnutie služby fyzioterapeuta, ktorá je určená na stimuláciu zameranú na zlepšenie motorických schopností dieťaťa. Zároveň rodičov naučí a poučí ako s dieťatkom cvičiť a manipulovať v domácom prostredí. Naša fyzioterapeutka Bc. Majka Dohňanská bude motivovať deti do každodenného cvičenia hravou formou.

Galéria: