Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Priestory pre poskytnutie ambulantnej služby

Volajte:
+421 915 914 096

Služba včasnej intervencie sa poskytuje podľa  výberu a možností  konkrétnej rodiny aj ambulantnou formou v objekte CSS ANIMA na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši vo vyhradených  priestoroch, kde sú vytvorené vhodné podmienky.

Galéria: