Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Vyrobené pomôcky - senzorická stimulácia

Volajte:
+421 915 914 096

Pomôcky na podporu senzorickej stimulácie - nápady na domácu výrobu. 

Priebežne budú dopĺňané. 

Galéria: