Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Poďakovanie za dar

Volajte:
+421 915 914 096

ĎAKUJEME pracovníčkam manažmentu a všetkým zamestnancom obchodného centra Stop Shop v Liptovskom Mikuláši za darčeky v podobe pomôcok a hračiek na rozvoj vývinu a nákupných poukážok pre celé zariadenie CSS ANIMA. 

Galéria: