Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Sprostredkovanie canisterapie

Volajte:
+421 915 914 096

Približne raz za mesiac prebieha v našich priestoroch canisterapia, ktorú vedie certifikovaná canisterapeutka Veronika Kubáňová so svojimi psíkmi Eliškou a Happy. Hrové aktivity so psíkom motivujú k telesnej aktivite, učeniu a radosti zo života. Pes je obrovským zdrojom pozitívnej energie, podnetom k pohybu a učiteľom komunikácie (v oblasti fyzioterapie a logopédie). Umožňuje deťom rozvíjať svoje fyzické i duševné schopnosti tým, že sa oňho starajú, češú, kŕmia, hladia. Snaha pohladiť psíka, či dať mu odmenu, napomáha rozvoju jemnej motoriky, snaha ho osloviť, privolať, či dať mu povel, napomáha rozvoju komunikatívnosti.

Galéria: