Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Konferencia Rodina rodine

Volajte:
+421 915 914 096

Na Úrade ŽSK sa 18.10.2023 uskutočnila celokrajská konferencia zameraná na možnosti pomoci a podpory rodine pri starostlivosti o príbuzného z pohľadu ŽSK a ďalších subjektov v kraji. Celokrajská konferencia bola určená prioritne pre sociálnych pracovníkov miest, obcí, poskytovateľov sociálnych služieb, nemocníc a zamestnancov ÚPSVaR. Cieľom bolo informovať o možnostiach, kompetenciách a nástrojoch pomoci rodine pri starostlivosti o svojho príbuzného tak, aby zotrval čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, resp. rodine.

Za CSS ANIMA na konferencii vystúpila sociálna pracovníčka Mgr. Ivana Horvátová, ktorá prítomných oboznámila s informáciami o službe včasnej intervencie a možnosťami pomoci rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením od 0 do 7 rokov, postrehy a skúsenosti z terénu a praxe.

Galéria: