Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Vyrobené pomôcky - stimulácia komplexného vývinu

Volajte:
+421 915 914 096

Nápady a inšpirácie na pomôcky na stimuláciu jemnej motoriky, hrubej motoriky, zrakového vývinu, rečového vývinu, logického myslenia ... . 

Priebežne budú dopĺňané. 

Galéria: