Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Naše Aktivity

Volajte:
+421 915 914 096

Opatrenia spojené s Koronavírusom

13. marec 2020

OZNAM

.

CSS ANIMA vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku

a na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

a nariadení Žilinského samosprávneho kraja

oznamuje verejnosti, že  v CSS ANIMA platí až do odvolania

 

Fyzioterapia

27. jún 2018

Jednou z možností pomoci rodinám s dieťatkom s nepriaznivým zdravotným stavom je poskytnutie služby fyzioterapeuta, ktorá je určená na stimuláciu zameranú na zlepšenie motorických schopností dieťaťa. Zároveň rodičov naučí a poučí ako s dieťatkom cvičiť a manipulovať v domácom prostredí.

Priestory pre poskytnutie ambulantnej služby

10. jún 2018

Služba včasnej intervencie sa poskytuje podľa  výberu a možností  konkrétnej rodiny aj ambulantnou formou v objekte CSS ANIMA na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši vo vyhradených  priestoroch, kde sú vytvorené vhodné podmienky.