Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Naše Aktivity

Volajte:
+421 915 914 096

Poďakovanie za dar

22. december 2023

ĎAKUJEME pracovníčkam manažmentu a všetkým zamestnancom obchodného centra Stop Shop v Liptovskom Mikuláši za darčeky v podobe pomôcok a hračiek na rozvoj vývinu a nákupných poukážok pre celé zariadenie CSS ANIMA. 

Sprostredkovanie canisterapie

25. október 2023

Približne raz za mesiac prebieha v našich priestoroch canisterapia, ktorú vedie certifikovaná canisterapeutka Veronika Kubáňová so svojimi psíkmi Eliškou a Happy. Hrové aktivity so psíkom motivujú k telesnej aktivite, učeniu a radosti zo života.

Vyrobené pomôcky - stimulácia komplexného vývinu

25. október 2023

Nápady a inšpirácie na pomôcky na stimuláciu jemnej motoriky, hrubej motoriky, zrakového vývinu, rečového vývinu, logického myslenia ... . 

Priebežne budú dopĺňané. 

Vyrobené pomôcky - senzorická stimulácia

25. október 2023

Pomôcky na podporu senzorickej stimulácie - nápady na domácu výrobu. 

Priebežne budú dopĺňané. 

Konferencia Rodina rodine

25. október 2023

Na Úrade ŽSK sa 18.10.2023 uskutočnila celokrajská konferencia zameraná na možnosti pomoci a podpory rodine pri starostlivosti o príbuzného z pohľadu ŽSK a ďalších subjektov v kraji. Celokrajská konferencia bola určená prioritne pre sociálnych pracovníkov miest, obcí, poskytovateľov sociálnych služieb, nemocníc a zamestnancov ÚPSVaR.

Fyzioterapia

27. jún 2018

Jednou z možností pomoci rodinám s dieťatkom s nepriaznivým zdravotným stavom je poskytnutie služby fyzioterapeuta, ktorá je určená na stimuláciu zameranú na zlepšenie motorických schopností dieťaťa. Zároveň rodičov naučí a poučí ako s dieťatkom cvičiť a manipulovať v domácom prostredí.

Priestory pre poskytnutie ambulantnej služby

10. jún 2018

Služba včasnej intervencie sa poskytuje podľa  výberu a možností  konkrétnej rodiny aj ambulantnou formou v objekte CSS ANIMA na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši vo vyhradených  priestoroch, kde sú vytvorené vhodné podmienky.