Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Novembrová a decembrová canisterapia

Volajte:
+421 915 914 096

Galéria: